Złoża węgla kamiennego na świecie i ich wydobycie

Największe złoża węgla kamiennego na świecie znajdują się we wschodnich i południowych Chinach, a także w Stanach Zjednoczonych. Surowiec ten znajdziemy także w Indiach i Republice Południowej Afryki oraz w Australii, a także na Ukrainie. W tej ostatniej węgiel wydobywa się w niebezpiecznym od jakiegoś czasu Donbasie. W 2007 roku światowe wydobycie węgla kamiennego przekroczyło 5,52 miliardy ton z czego najwięcej wydobyły Chiny, USA, Indie, Australia, RPA, Rosja, Indonezja, Kazachstan, Polska, Kolumbia, Ukraina, Kanada oraz Wietnam. W 2013 roku światowe wydobycie węgla kamiennego ustabilizowało się na poziomie 7,2 miliardy ton.

serwis BOMAG cechuje się szybkością wykonywania usług polyethylene stretch film

Na świecie węgiel kamienny wydobywa się dwiema metodami. Są to metoda odkrywkowa oraz metoda głębinowa. Ta pierwsza bardzo popularna jest w Stanach Zjednoczonych oraz w Australii. Jej podstawową zaletą jest niezwykle niski koszt wydobycia. Niestety korzystając z tej metody dokonuje się bardzo dużej ingerencji w środowisko naturalne.