Wydobywanie ropy naftowej w Polsce

Okazuje się, że najstarszy na świecie istniejący szyb naftowy znajduje się w Polsce, we wsi Siary, pod Gorlicami w województwie małopolskim.

Został on wykopany, i to ręcznie, w 1852 roku i dał początek wydobyciu ropy naftowej w kopalni założonej przez niejakiego Stanisława Jabłonowskiego.

Pierwsza polska kopalnia ropy zaś powstała dwa lata później czyli w 1854 roku z inicjatywy Ignacego Łukaszewskiego w Bóbrce niedaleko Krosna.

Zaś pierwszy, polski zakład destylacji ropy naftowej powstał w 1856 roku w Ulaszowicach koło Jasła, które dziś do Jasła należą.

Okazuje się, że jedna z najstarszych na świecie rafinerii ropy naftowej także znajduje się w Gorlicach i powstała tam w roku 1884.

Jeśli chodzi o wydobycie takiego złoża, jakim jest ropa naftowa, to w Polsce, w roku 2013 wydobywało się jej ponad dziewięćset tysięcy ton.

Zaś wydobycie odbywało się na tamten moment, i odbywa się nadal, z 85 złóż.

Warto zaznaczyć, że wydobycie ropy naftowej wiąże się z pozyskiwaniem gazu ziemnego.

Firma Logis oferuje serwis wózków widłowych w trzech punktach w całej Polsce