Wydobywanie i wykorzystywanie torfu

Torf to skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.

Torf powstaje w wyniku torfienia polegającym na gromadzeniu i humifikacji szczątków roślinnych w warunkach nadmiernego uwilgotnienia. W zależności od długotrwałości warunków beztlenowych mogą powstawać utwory całkowicie zhumifikowane – muły lub częściowo zhumifikowane – torfy.

Wysokiej jakości pomosty magazynowe Hoszlift

Przez wieki torf wydobywany z torfowisk był używany, jako opał. Obecnie na niewielką skalę służy również jako opał w postaci torfu opałowego lub półkoksu torfowego.

Nadal w Bilansie zasobów kopalin torf figuruje jako surowiec energetyczny. Do tej pory jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w Irlandii i Finlandii.

W Irlandii i Szkocji, na obszarach, ubogich w drewno, budowano domy z brykietów wycinanych z torfu. Torf znajduje także zastosowanie w medycynie, choćby w kąpielach borowinowych, a także jako składnik preparatów torfowych.

Używa się go także w rolnictwie i ogrodnictwie do produkcji nawozów torfowych i ziemi ogrodniczej oraz do produkcji doniczek jednorazowych do sadzonek.