Wydobycie soli kamiennej w Polsce

Ważną rolę w przemyśle wydobywczym w Polsce odgrywa także wydobycie soli kamiennej. Rocznie wydobywa się około 4 ton tego minerału. Sól kamienna jest wydobywana w Polsce w 4 kopalniach: w Kłodawie, Mogilnie, Górze i Sieroszowicach. Jednakże największe znaczenie dla wydobycia soli kamiennej mają kopalnie w Mogilnie i Kłodawie. Trzeba również dodać, że w naszym kraju sól kamienna występuje także na innych terenach, na przykład w okolicach Rybnika czy Zatoki Puckiej, jednakże nie podlega eksploatacji.

Szacuje się, że w Polsce znajduje się aż 19 złóż soli, który wielkość zasobów wynosi ponad 80 miliardów ton. Około 87 % rocznej produkcji trafia na polski rynek, a 13 % wydobytej soli jest przeznaczone na eksport do krajów, takich jak Niemcy, Francja, Belgia czy Czechy. W Polce kopalnie soli w dużej mierze zaspokajają zapotrzebowanie krajowego przemysłu chemicznego. Warto również nadmienić, że dawniej wydobycie soli kamiennej odbywało się także w Bochni i Wieliczce. Dziś kopalnie nie prowadzą już działalności wydobywczej, a udostępnione są dla turystów do celów leczniczych i edukacyjnych.