Silniki turboodrzutowy dwuprzepływowy

Silnik turboodrzutowy dwuprzepływowy jest jedną z odmian silnika turboodrzutowego stosowanego przy budowie samolotów. Jego główny strumień powietrza rozdziela się na przepływ wewnętrzny i przepływ zewnętrzny.

Strumienie powietrza w silniku rozdzielają się za pierwszymi stopniami sprężarki silnika. Przepływ zewnętrzny omija dalsze stopnie sprężarki i kieruje się kanałem wzdłuż całego silnika, by trafić bezpośrednio w kierunku dyszy wylotowej silnika.

Przepływ wewnętrzny kierowany jest natomiast na wszystkie stopnie sprężarki i bierze udział w spalaniu paliwa. Wytworzoną energię gazów silnik przekazuje dalej poprzez kilkustopniową turbinę na wał do sprężarki, po czym kieruje się do dyszy wylotowej dając ciąg.

Silnik turboodrzutowy dwuprzepływowy może mieć jeden wał, jednak znacznie częściej spotyka się układy dwóch wałów współosiowych. Konstrukcyjnie silnik turboodrzutowy dwuprzepływowy jest czymś pośrednim pomiędzy silnikiem turboodrzutowym a turbowentylatorowym.

Umożliwia on bowiem ograniczenie zużycia paliwa na jednostkę ciągu w stosunku do silnika turboodrzutowego, jednak w porównaniu z silnikiem turbowentylatorowym zużycie to jest większe.

https://zapmaster.pl/magazynki-palet/