Rybnicki Okręg Węglowy

Jednym z okręgów, gdzie od lat rozwija się przemysł w wydobywczy w Polsce jest Rybnicki Okręg Węglowy, położony na południu województwa śląskiego i obejmuje miasta, takie jak Rybnik, Żory czy Jastrzębie-Zdrój. Na tym obszarze działalność prowadzi Jastrżębska Spółka Węglowa, która zarządza kilkoma kopalniami i zajmuje się wydobyciem węgla kamiennego. Jeszcze do niedawna działa także Rybnicka Spółka Węglowa, jednakże została zamknięta, a jej kopalnie przejęła Kompania Węglowa.

Trzeba nadmienić, że kondycja przemysłu wydobywczego zmniejszyła się po przemianach ustrojowych w 19 89 roku. Restrukturyzacja spowodowała likwidację wielu kopalń. Na terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego występują zasoby węgla, które szacuje się na około 14 miliardów ton.

Co więcej, wydobywa się tutaj również sól kamienną, a jej złoża obliczane są na 3 miliardy ton. Warto także dodać, że pomimo wydobycie węgla jest na tym terenie bardzo duże, to jednak przemysł przetwórczy jest słabo rozwinięty. Wydobyty węgiel wykorzystywany jest tylko przez rybnicką elektrownię oraz kilka zakładów koksowniczych.