Proszki do prania rzeczy białych i kolorowych

Ze względu na fakt ochrony kolorystycznej pranych tkanin proszki podzielono na dwie grupy.

Pierwszą z nich stanowią produkty przeznaczone do prania tylko i wyłącznie białych tkanin, natomiast drugą grupę stanowią tkaniny kolorowe i skierowane typowo dla nich proszki nadające się do kontaktu z tkaninami zabarwionymi.

Czy artykuły piorące przeznaczone do tkanin kolorowych i białych czymkolwiek różnią się od siebie i czy można stosować je zamiennie? Pytanie chyba dość często pojawiające się w nas samych a czasem także poruszane na łamach różnego rodzaju publikacji prasowych i artykułów na ten temat.

Odpowiedź jest w sumie dość prosta i oczywista.

Wynika ona z faktu, iż każdy z tych rodzajów proszków posiada zupełnie inne przeznaczenie a co za tym idzie musi mieć także odmienny skład chemiczny tak, aby w swoisty sposób działać na prane tkaniny umożliwiając osiągnięcie właściwego efektu końcowego, czyli pożądanej czystości.

Oczywiście zastosowany sporadycznie, niezgodnie z własnym przeznaczeniem nie będzie bardzo brzemienny w skutkach, jednakże przy dłuższym niewłaściwym użytkowaniu spowoduje zmiany, z których zapewne nie będziemy zadowoleni.

Przemysłowe maty antyzmęczeniowe: gumowe i piankowe podkłady antyzmęczeniowe BHP do hal produkcyjnych i magazynów.