Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Liderem w poszukiwaniu i wydobywaniu gazu ziemnego oraz ropy naftowej w Polsce jest PGNiG, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Początki PGNiG sięgają roku 1976, kiedy to utworzono Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Gazowniczego. 6 lat później zmieniono jego nazwę na Przedsiębiorstwo Państwowe PGNiG.

W 996 roku przeszło transformację i stało się spółką akcyjną należącą do Skarbu Państwa. PGNiG koncentrowało 6 zakładów gazowniczych, z siedzibami w Gdańsku, Tarnowie, Wrocławiu, Poznaniu Warszawie i Zabrzu. Z czasem z PGNiG wydzielono spółki , w których skład weszły aż 23 zakłady.

Spółka prowadzi działalność wydobywczą i poszukiwawczą związaną z gazem ziemnym i ropą naftową. Rocznie w zakładach PGNiG wydobywanych jest około 4 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego na terenie Polski. Jest to jednak zaledwie około 30% zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce.

Z tego powodu działalność nie ogranicza się tylko do obszaru naszego kraju. PGNiG działa także na terenie Libii, Czech, Pakistanu oraz Niemiec i poszukuje złóż surowców energetycznych.

www.inf-design.pl