PGNiG – historia

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest obecnie największą w Polsce spółką, która zajmuje się wydobywaniem gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Poza wydobyciem tych surowców spółka zajmuje się także ich poszukiwaniem. We wrześniu 2005 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo trafiło na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka nie ogranicza jednak swojej działalności jedynie do terenów polskich, lecz działa także m.

in. w Pakistanie, Libii i Czechach. Początki PGNiG sięgają roku 1976, kiedy to powstało Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Gazowego, które sześć lat później zostało przekształcone w Przedsiębiorstwo Państwowe PGNiG. W Październiku 1996 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę aukcyjną.

Wówczas całkowity udział w niej należał do skarbu państwa. W tamtym czasie w skład spółki wchodziły okręgowe zakłady gazownicze m. in. z Tarnowa, Warszawy, Wrocławia i Zabrza.

W 2000 roku utworzono kilka nowych regionalnych oddziałów, które podlegały centralnemu ośrodkowi w Warszawie.