Kopalnia Węgla Kamiennego Jankowice

Kopalnia Węgla Kamiennego Jankowice znajduje się w Rybniku. Jej budowa rozpoczęła się jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, w 1913 roku. Budowa trwała dwa lata.

Wydobycie węgla w kopalni rozpoczęło się w 1916 roku. Kopalnia Jankowice w całej historii swojego istnienia należała do takich organizacji jak Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju, Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe czy Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla “Południe”. Obecnie, od kilkunastu już lat, Kopalnia Węgla Kamiennego Jankowice należy do Kompanii Węglowej S.

A. Obecnie kopalnia zatrudnia ponad 3500 pracowników. Jej działalność nie jest jednak opłacalna, gdyż w 2014 roku wydobycie przynosiło straty 35 złotych na tonie węgla.

Największe zyski natomiast kopalnia odnotowywała w drugiej połowie lat 70., kiedy to znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie na węgiel, a co za tym idzie Kopalnia Węgla Kamiennego Jankowice znacznie podniosła też swoje wydobycie. Doprowadziło to jednak do znacznego wyczerpania się złóż w okręgu.