Kompania Węglowa

Przemysł wydobywczy w Polsce jest dosyć dobrze rozwinięty, czego dowodem jest Kompania Węglowa, która uznawana jest największe przedsiębiorstwo górnicze na kontynencie europejskim.

Kompania Węglowa zatrudnia ponad 50 tysięcy pracowników.

Co jest imponujące, w ciągu jednego roku górnicy są w stanie wydobyć nawet 40 milionów ton węgla.

Historia spółki sięga roku 2003, kiedy to zlikwidowano kilka Spółek Węglowych: Rybnicką, Nadwiślańską, Rudzką, Gliwicką i Bytomską.

W skład Kompani Węglowej weszły aż dwadzieścia trzy kopalnie oraz dziewięć zakładów .

Wkrótce potem ich liczba spadła i dziś spółka zarządza jedenastoma kopalniami i pięcioma zakładami.

Kompania Węglowa boryka się obecnie z wieloma problemami.

Jeden z nich związany jest z wysokimi kosztami wydobycia, co w dużej mierze wynika z braku modernizacji maszyn.

Do słabej kondycji spółki przyczynia się także ilość węgla importowanego do Polski z zagranicy, co stanowi dużą konkurencję, spadek cen węgla oraz nieumiejętne zarządzanie przedsiębiorstwem.