Kobiety podstawą działalności przemysłu włókienniczego

Przemysł włókienniczy jest bardzo pracochłonną działalnością wytwórczą, wymagającą ciągłości pracy, aby był on opłacalny musi być prowadzony na jak największą skalę produkcyjną.

Tylko wtedy możliwe jest utrzymanie płynności finansowej, a co za tym idzie możliwości jakiegokolwiek rozwoju firmy.

Dzięki utrzymaniu rynków zbytu a co za tym idzie pozyskiwaniu funduszy na dalszą działalność, uzyskuje się przecież możliwość dalszego istnienia i handlu, a o to w tym wszystkim przecież chodzi.

Jedną z dominant umiejscowienia zakładów produkcyjnych w pewnych miejscowościach, jak na przykład Turku, Puławach czy też Ostrowcu Świętokrzyskim, było wykorzystywanie nadwyżek siły roboczej, jaką stanowiły w danym regionie kobiety.

To one przenosząc się lub po prostu wywodząc z tych okolic, które to ze względu na zlokalizowanie w tychże ośrodkach zakładów z innych gałęzi przemysłowych, umożliwiających zatrudnienie mężczyzn, stanowiły od zawsze bazę pracowniczą w przemyśle włókienniczym.