Jak odkryto kobalt?

Kobalt jest jednym z pierwiastków chemicznych, które na układzie okresowym mają swoje miejsce w grupie metali przejściowych. Czasami mylnie kojarzony jest z kobaltowym kolorem, który stanowi odcień niebieskiego, podczas gdy kobalt w najczystszej postaci jest metalem lśniącym i srebrzystym. Za ciekawostkę można uznać historię o tym, jak nadano kobaltowi właśnie tę funkcjonującą współcześnie, a nie inną nazwę.

W roku tysiąc siedemset trzydziestym piątym, kiedy to został odkryty przez Georga Brandta, uznawano go za surowiec całkowicie bezwartościowy. Opowiadano więc fantastyczne historie o złym duchu, krasnalu lub gnomie, którego nazywano koboldem. To właśnie on miał płatać górnikom złośliwe figle.

Zdaniem ówczesnych poszukiwaczy rud metali kobold miał podmieniać kruszce żelaza na rudy niechcianego kobaltu. Współcześnie podejście do wydobywania kobaltu znacznie się zmieniło. Nie jest on może najbardziej pożądanym pośród minerałów, jednak jest doceniany.

Najbogatsze z odkrytych dotąd złóż znajdują się na terenie Afryki. Około połowy światowego zapotrzebowania na kobalt pokrywają kruszce wydobyte ze złóż znajdujących się w Zambii i Demokratycznej Republice Konga.

www.remontstruga.pl